Rodzaj wykonywanego zabiegu zależy od rodzaju przepukliny. Istnieje jednak pewien zasadniczy, wspólny dla wszystkich przepuklin podział zabiegów na dwie kategorie – operacje napięciowe i beznapięciowe.

Operacje napięciowe

Operacje napięciowe polegają na zbliżeniu brzegów opisywanego wcześniej pęknięcia stanowiącego wrota przepukliny za pomocą szwów.

Ponieważ zbliża się tutaj dwie struktury znajdujące się w pewnej odległości od siebie, w linii szwów powstaje napięcie – stąd nazwa tych operacji.

Operacje beznapięciowe

Operacje beznapięciowe wykonuje się z użyciem siatek, którymi pokrywa się pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi. Nie ma tutaj konieczności szycia brzegów ubytku pod napięciem. Operacje te najprościej można porównać do zakrycia dziury w odzieży za pomocą łaty, podczas kiedy w operacjach napięciowych należy zszyć oddalone od siebie brzegi tej dziury.

Operacje beznapięciowe pozwalają na znaczącą poprawę wyników leczenia – zmniejsza się ilość nawrotów i dolegliwości bólowe po operacji. Znaczna większość wykonywanych przez nas zabiegów to właśnie operacje beznapięciowe z użyciem siatek. W chwili obecnej na rynku medycznym obecnych jest wiele rodzajów siatek wykonywanych z różnych materiałów.

W przeprowadzanych przez nas operacjach wykorzystujemy siatki polipropylenowe. Siatki te zaczęto wykorzystywać do naprawy przepuklin w latach 50-tych XX wieku w USA. Tak długi okres stosowania pozwolił w pełni udokumentować ich bezpieczeństwo – brak działań niepożądanych po wszczepieniu do organizmu człowieka.