Przepukliny pooperacyjne

W operacjach tych wykorzystujemy technikę, którą stworzył francuski chirurg profesor Rene Stoppa. Jest to metoda dobrze sprawdzona, pozwala ona uzyskać niski, wynoszący poniżej 5%, odsetek nawrotów, stosunkowo rzadkie są również powikłania. Za pomocą siatki zabezpiecza się tutaj pękniecie w obrębie mięśni i powięzi w miejscu wcześniej wykonanej operacji. Siatkę umieszcza się głęboko pod skórą, pod mięśniami brzucha, co chroni ją przed zakażeniem.

Jeżeli pęknięcie dotyczy tylko części wcześniej szytej rany należy założyć, że może dojść do pęknięcia w innym jej miejscu. Dlatego też siatką należy zabezpieczyć nie tylko istniejącą przepuklinę, ale cała wcześniej szytą ranę. Operacja jest zatem czasami bardziej rozległa niż wynikałoby to z rozmiaru przepukliny, pozwala jednak skutecznie zabezpieczyć chorego przed nawrotem.

Warto wspomnieć, że w przypadku operacji bez użycia siatki odsetek nawrotów dla przepuklin pooperacyjnych wynosi 30-40%.