W operacjach tych posługujemy się techniką Lichtensteina. Technika ta powstała w USA w 1984 roku, stopniowo udoskonalano ją do roku 1993 i od tego czasu jest wykonywana niemal w niezmienionej postaci. Odsetek nawrotów przy wykorzystaniu tej techniki wynosi około 1% – dane te uzyskano kontrolując wyniki ponad 20 tysięcy operacji. Ze względu na doskonałe rezultaty jest to operacja zalecana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgów.

W operacji tej wykorzystuje się odpowiednio przyciętą siatkę o wymiarach 10×15 cm. Pokrywa się nią w obrębie pachwiny nie tylko miejsce, w którym pojawiła się obecnie operowana przepuklina, ale również te miejsca, w których mogłaby ona jeszcze wystąpić. Pozwala to na uzyskanie wspomnianego wcześniej bardzo niskiego odsetka nawrotów.