Większość chorych po operacji żylaków kończyn dolnych jest w stanie powrócić do zajęć dnia codziennego w ciągu 3-7 dni. Nieco dłuższy może być okres rekonwalescencji po operacji Babcocka. Wszystkich chorych zachęcamy do możliwie szybkiego powrotu do czynności życia codziennego, których wykonywanie nie powoduje dolegliwości, z wyłączeniem oczywiście dużych wysiłków fizycznych.

Kwestię powrotu do pracy powinien rozważyć indywidualnie dla każdego pacjenta lekarz prowadzący zważywszy rodzaj wykonanej operacji i charakter pracy. Na życzenie pacjenta wydajemy list do pracodawcy, w którym informujemy go o ograniczeniach, którym podlega osoba po przeprowadzonej operacji.

Po wypisaniu ze szpitala będziecie Państwo obserwowali proces gojenia się rany. W obrębie skóry przebiega szybko: około 7 do 9 dni po zabiegu operacyjnym rana osiąga wytrzymałość pozwalającą na usunięcie szwów. W czasie pierwszych dni po operacji w skórze pojawią się zasinienia, które ustępują po kilkunastu dniach.

Proces ten przyspiesza stosowanie kremów zawierających heparynę. W skórze, w sąsiedztwie rany mogą również wystąpić zaburzenia czucia, zwykle ustępujące. Są one związane z nieuniknionym w przypadku rany chirurgicznej przecięciem bardzo drobnych nerwów czuciowych.

Przedstawione powyżej objawy są elementem prawidłowego procesu gojenia się rany. Niekiedy w procesie tym mogą wystąpić powikłania. Poniżej przedstawiono objawy, które wymagają kontaktu z lekarzem:

  • nasilający się w kolejnych dniach po operacji ból okolicy rany
  • mocno zaczerwieniona, zasiniona, obrzęknięta okolica rany, bolesna przy dotyku

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów prosimy o kontakt telefoniczny.