Przyjęcie pacjenta do szpitala następuje zwykle rano w dniu planowanego zabiegu. Konieczne jest zgłoszenie się na czczo, w dniu poprzedzającym przyjęcie prosimy o spożycie wczesnej, lekkiej kolacji. Osoby leczone przewlekle zostaną w trakcie wcześniejszej konsultacji poinformowane o tym, jakie leki przyjąć.

Po przyjęciu do szpitala, w trakcie oczekiwania na operację, otrzymacie Państwo odpowiednią premedykację, tj. leki o działaniu uspokajającym i nasennym. Szczegółowe postępowanie w okresie bezpośrednio przed i po zabiegu jest uzależnione od jego rodzaju, a także od zastosowanego znieczulenia.

Bardzo istotne jest, zwłaszcza w pierwszej dobie po zabiegu, odpowiednie leczenie przeciwbólowe. Stosujemy w tym celu kilka grup leków. Leki te podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze w trakcie działania środków znieczulających wykorzystywanych na sali operacyjnej. Dzięki takiemu postępowaniu duża część chorych odczuwa po operacji jedynie nieznaczne dolegliwości bólowe.

W przypadku części pacjentów po operacji żylaków możliwe jest zwolnienie do domu już w dniu wykonanego zabiegu. Decyzja taka jest zawsze konsultowana z chorym. Większość chorych jest wypisywana dzień po zabiegu.

W chwili wypisu otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne zalecenia m.in. dotyczące leczenia przeciwbólowego, wizyty kontrolnej po operacji oraz powrotu do pełnej aktywności.