Wykonanie każdego zabiegu związane jest z ryzykiem pewnych powikłań. Nie istnieje szpital, który mógłby zagwarantować chorym wolny od nich przebieg leczenia. Należy natomiast, pamiętając o istnieniu powikłań, podjąć wszelkie działania zmniejszające ryzyko ich wystąpienia. Poniżej przedstawiamy, co robimy my i co możecie zrobić Państwo dla prawidłowego przebiegu leczenia.

Nawroty

Ryzyko nawrotów staramy się zmniejszyć stosując sprawdzone metody leczenia i wykonując zabiegi zgodnie z zaleceniami ich autorów dostępnymi w podręcznikach i publikacjach naukowych. Używamy siatek o odpowiednio dużych rozmiarach i właściwych nici do ich mocowania.

Zakażenie ran

Na ryzyko zakażenia rany wpływa zarówno pacjent jak i lekarz. Pewne zwiększenia ryzyka zakażenia dotyczy chorych otyłych, cukrzyków, osób palących papierosy czy osób z obecnymi ogniskami infekcji np. nieleczonymi zębami.

Zatem choćby częściowa redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, troska o właściwe wyrównanie cukrzycy czy wizyta u stomatologa zwiększają szanse na wolny od komplikacji przebieg leczenia. Kwestią bardzo istotną jest również golenie włosów w miejscu przyszłej operacji.

Powinno być ono wykonane bezpośrednio przed zabiegiem przez personel szpitala. Prosimy zatem Państwa o niewykonywanie tej czynności w domu., gdyż zwiększa to ryzyko zakażenia rany. Zmniejszenie ryzyka zakażenia z naszej strony to nowoczesna i dobrze wyposażona sala operacyjna, właściwe przeprowadzany proces sterylizacji i dobrze wyszkolony personel przestrzegający odpowiednich procedur.

Dodatkowo aby zmniejszyć ryzyko zakażenia stosujemy profilaktykę antybiotykową. Chory przed operacją przepukliny z planowanym użyciem siatki otrzymuje dożylnie pojedynczą dawkę antybiotyku.

Oceniane ryzyko zakażenia rany w przypadku pierwszorazowych przepuklin pachwinowych i udowych to około 1%. Ryzyko to jest większe w przypadku przepuklin pępkowych – może ono przekraczać 5%. Największe ryzyko dotyczy dużych pooperacyjnych przepuklin brzusznych – może wynosić ponad 10%.

Powikłania typowe dla operacji przepuklin pachwinowych.

  • Niedokrwienne zapalenie jadra – podstawowym objawem jest bolesne powiększenie jądra w ciągu 24-72 godzin po zabiegu. Jest to powikłanie występujące rzadko (poniżej 1%) i w większości przypadków dochodzi do pełnego ustąpienia objawów.
  • Zanik jądra – bardzo rzadkie powikłanie dotyczące około jednej na 3 tysiące operacji pierwszorazowych przepuklin pachwinowych.
  • Uszkodzenie nasieniowodu – bardzo rzadkie powikłanie dotyczące praktycznie tylko operacji nawrotowych przepuklin pachwinowych.