Przyjęcie pacjenta na Oddział Zabiegowy następuje najczęściej w dniu zabiegu, o ustalonej z lekarzem kierującym godzinie.

Dlatego wcześniej należy przygotować:

1.Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 • dowód osobisty
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • skierowanie od lekarza

2. Dokumentację medyczną:

 • wyniki badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, rtg, usg itd.)
 • niezbędne badania konsultacyjne (np. konsultacja kardiologa)
 • karty informacyjne pobytów w szpitalach

3. Historię choroby, formularze zgody na zabieg operacyjny i znieczulenie

Dokumenty dostępne do ściągnięcia na stronie. Prosimy o wypełnienie zaznaczonych pozycji. Niewypełnione pola w dokumentach zostaną uzupełnione podczas rozmowy z lekarzami (chirurg i anestezjolog) przed zabiegiem operacyjnym.

Uwaga:

 • Prosimy o zgłoszenie się na czczo (6 godz. bez jedzenia i 5 godz. bez picia).
 • W dniu poprzedzającym przyjęcie można spożyć wczesną, lekką kolację.
 • W przypadku przyjęcia w godzinach popołudniowych może to być śniadanie.
 • Osoby leczone przewlekle zostaną w trakcie wcześniejszej konsultacji poinformowane o tym, jakie leki przyjąć.
 • Po przyjęciu do szpitala, w trakcie oczekiwania na operację, otrzymacie Państwo odpowiednią premedykację, tj. leki o działaniu uspokajającym i nasennym.
 • Szczegółowe postępowanie w okresie bezpośrednio przed i po zabiegu jest uzależnione od jego rodzaju, a także od zastosowanego znieczulenia.