Rodzaj operacji przepukliny pępkowej i przepukliny w kresie białej zależy tutaj od rozmiaru przepukliny. W przypadku przepuklin niewielkich wystarczające jest użycie szwów. Przepukliny większe operujemy z użyciem siatek podobnie jak przepukliny pooperacyjne – odsetek nawrotów dla takich zabiegów wynosi poniżej 5%.