Zabieg operacyjny jest jedynym skutecznym leczeniem wszelkiego rodzaju przepuklin. Przed jego wykonaniem konieczna jest jednak ocena ryzyka związanego z samym zabiegiem i zastosowanym znieczuleniem. Jest to problem szczególnie istotny u osób starszych , u których częściej występują choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego czy nerwowego.

Szczegółowa ocena stanu zdrowia przed zabiegiem operacyjnym pozwala wybrać najbezpieczniejsze dla pacjenta znieczulenie i zmniejszyć ryzyko zabiegu. U części chorych konieczne być może również wykonanie konsultacji specjalistycznych (np. kardiologicznej) i modyfikacja sposobu leczenia chorób przewlekłych.