Przepuklinę najprościej określić można jako pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi stanowiących granicę jamy brzusznej. Przez to pęknięcie, określane jako wrota przepukliny, jelita otoczone workiem przepuklinowym wydostają się pod skórę. Powstaje w ten sposób charakterystyczna dla przepukliny, wyczuwalna wypukłość.

Zależnie od miejsca powstania wyróżniamy kilka rodzajów przepuklin.

  • Przepuklina pachwinowa – Najczęściej występujący rodzaj przepukliny, dotyczy głównie mężczyzn. Podstawowym objawem jest uwypuklenie wyczuwalne w okolicy pachwinowej, które chwilowo powiększa się podczas kaszlu lub wysiłku. W miarę upływu czasu może tez dochodzić do stopniowego powiększania się przepukliny i przemieszczania się worka przepuklinowego coraz bardziej ku dołowi w stronę moszny. Dochodzi w ten sposób do powstania przepukliny mosznowej.
  • Przepuklina udowa – Występuje rzadziej niż przepuklina pachwinowa, zwykle u kobiet. Podstawowym objawem jest uwypuklenie zlokalizowane w pobliżu fałdu skórnego pomiędzy kroczem a udem, niżej niż w przypadku przepukliny pachwinowej. Przepuklina ta rzadko osiąga duże rozmiary, istnieje natomiast znaczne ryzyko jej uwięźnięcia. Przepuklina staje się wówczas twarda, bolesna , uciśnięcie dłonią nie prowadzi do zmniejszenia się jej rozmiaru czy odprowadzenia. Uwięźnięcie w przypadku każdej przepukliny jest wskazaniem do natychmiastowego leczenia operacyjnego a duże jego ryzyko w przypadku przepuklin udowych powoduje, że powinny być one operowane możliwie szybko.
  • Przepuklina pępkowa – Kolejny rodzaj przepukliny, zlokalizowany w okolicy pępka. Występuje częściej u kobiet, zwłaszcza po licznych ciążach.
  • Przepuklina w kresie białej – Jest to przepuklina występująca w linii środkowej ciała, pomiędzy pępkiem a mostkiem. Zwykle nie osiąga dużych rozmiarów ,dość często powoduje jednak dolegliwości bólowe i ulega uwięźnięciu.
  • Przepukliny pooperacyjne – Są to przepukliny występujące w okolicy blizn po wcześniej wykonanych operacjach – np. usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, odcinkowym wycięciu jelita grubego. Przepukliny te mogą czasami osiągać bardzo duże rozmiary.