Operacja sposobem Babcocka jest najstarszą i najskuteczniejszą metodą operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych. Stosuje się ją u pacjentów, u których doszło do niewydolności zastawek żyły odpiszczelowej, udokumentowanej podczas badania usg-doppler. Często podczas tej operacji wykonuje się także miniflebektomię. Operacja Babcock’a jest obarczona najmniejszym odsetkiem nawrotów spośród wszystkich innych metod.

Przeciwwskazaniem do wykonania operacji jest niewydolność głębokiego układu żylnego kończyny

Kwalifikacja pacjentów

Kwalifikacja do zabiegu opiera się na wywiadzie, badaniu przedmiotowym, ultrasonograficznym badaniu dopplerowskim oraz badaniach laboratoryjnych.

Technika operacyjna

Zabieg może być przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym, w znieczuleniu „w kręgosłup” (znieczulenie podpajęczynówkowe) lub w znieczuleniu miejscowym. W celu wykonania tej operacji nacina się skórę w okolicy pachwiny i kostki. Po odszukaniu żyły wkłada się do jej wnętrza sondę Babcocka, a następnie usuwa się całą żyłę odpiszczelową. Cięcia skórne przez które usuwa się żylaki nie zawsze wymagają zakładania szwów. Często wykonuje się równocześnie miniflebektomię. Po zabiegu stosuje się opatrunek uciskowy z bandaża elastycznego na całą kończynę. Opatrunek zmienia się codziennie aż do zniknięcia siniaków.

Pobyt na oddziale i rekonwalescencja

Czas trwania zabiegu zwykle nie przekracza dwóch godzin. Operacja wymaga przynajmniej dwunastogodzinnego pobytu na oddziale. Okres niezdolności do pracy 1 – 2 tygodni.

Powikłania

Trwałe uszkodzenie nerwów przebiegających w okolicy usuwanych żył z następowymi zaburzeniami czucia poniżej uszkodzenia. Rozległe krwiaki.