Rodzaje znieczuleń

W leczeniu przepuklin wykorzystuje się trzy rodzaje znieczuleń: miejscowe, przewodowe i ogólne. Wybór znieczulenia zależy od rodzaju przepukliny i stanu zdrowia chorego. Wybór ten konsultujemy z Naszymi Pacjentami i, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy...

Technika Rutkowa

W operacjach tych wykorzystujemy technikę Rutkowa. Używa się tutaj fragmentu siatki o kształcie, który można porównać do parasolki. Za pomocą tej siatki zamyka się miejsce, w którym występuje przepuklina udowa. Metoda ta pozwala na znaczne zmniejszenie zarówno odsetka...

Technika Rene Stoppa

Przepukliny pooperacyjne W operacjach tych wykorzystujemy technikę, którą stworzył francuski chirurg profesor Rene Stoppa. Jest to metoda dobrze sprawdzona, pozwala ona uzyskać niski, wynoszący poniżej 5%, odsetek nawrotów, stosunkowo rzadkie są również powikłania. Za...

Operacje

Rodzaj operacji przepukliny pępkowej i przepukliny w kresie białej zależy tutaj od rozmiaru przepukliny. W przypadku przepuklin niewielkich wystarczające jest użycie szwów. Przepukliny większe operujemy z użyciem siatek podobnie jak przepukliny pooperacyjne – odsetek...

Technika Lichtensteina

W operacjach tych posługujemy się techniką Lichtensteina. Technika ta powstała w USA w 1984 roku, stopniowo udoskonalano ją do roku 1993 i od tego czasu jest wykonywana niemal w niezmienionej postaci. Odsetek nawrotów przy wykorzystaniu tej techniki wynosi około 1%...