Cennik operacji i zabiegów

Przepuklinę najprościej określić można jako pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi stanowiących granicę jamy brzusznej. Przez to pęknięcie, określane jako wrota przepukliny, jelita otoczone workiem przepuklinowym wydostają się pod skórę. Powstaje w ten sposób charakterystyczna dla przepukliny, wyczuwalna wypukłość. Jedynym skutecznym leczeniem wszelkiego rodzaju przepuklin jest zabieg operacyjny.

Technika zabiegów i rodzaje znieczuleń

Rodzaj wykonywanego zabiegu zależy od rodzaju przepukliny. Istnieje jednak pewien zasadniczy, wspólny dla wszystkich przepuklin podział zabiegów na dwie kategorie – operacje napięciowe i beznapięciowe.

Operacje napięciowe

Operacje napięciowe polegają na zbliżeniu brzegów opisywanego wcześniej pęknięcia stanowiącego wrota przepukliny za pomocą szwów. Ponieważ zbliża się tutaj dwie struktury znajdujące się w pewnej odległości od siebie, w linii szwów powstaje napięcie – stąd nazwa tych operacji.

Operacje beznapięciowe

Operacje beznapięciowe wykonuje się z użyciem siatek, którymi pokrywa się pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi. Nie ma tutaj konieczności szycia brzegów ubytku pod napięciem. Operacje te najprościej można porównać do zakrycia dziury w odzieży za pomocą łaty, podczas kiedy w operacjach napięciowych należy zszyć oddalone od siebie brzegi tej dziury.

Operacje beznapięciowe pozwalają na znaczącą poprawę wyników leczenia – zmniejsza się ilość nawrotów i dolegliwości bólowe po operacji. Znaczna większość wykonywanych przez nas zabiegów to właśnie operacje beznapięciowe z użyciem siatek. W chwili obecnej na rynku medycznym obecnych jest wiele rodzajów siatek wykonywanych z różnych materiałów.

W przeprowadzanych przez nas operacjach wykorzystujemy siatki polipropylenowe. Siatki te zaczęto wykorzystywać do naprawy przepuklin w latach 50-tych XX wieku w USA. Tak długi okres stosowania pozwolił w pełni udokumentować ich bezpieczeństwo – brak działań niepożądanych po wszczepieniu do organizmu człowieka.

Metody leczenia

Baza wiedzy

Przyjęcie, pobyt i wypis z oddziału

Przyjęcie pacjenta do szpitala następuje zwykle rano w dniu planowanego zabiegu. Konieczne jest zgłoszenie się na czczo, w dniu poprzedzającym przyjęcie prosimy o spożycie wczesnej, lekkiej kolacji. Osoby leczone przewlekle zostaną w trakcie wcześniejszej konsultacji poinformowane o tym, jakie leki przyjąć.

Rekonwalescencja i gojenie rany

Większość chorych po operacji żylaków kończyn dolnych jest w stanie powrócić do zajęć dnia codziennego w ciągu 3-7 dni. Nieco dłuższy może być okres rekonwalescencji po operacji Babcocka. Wszystkich chorych zachęcamy do możliwie szybkiego powrotu do czynności życia codziennego, których wykonywanie nie powoduje dolegliwości, z wyłączeniem oczywiście dużych wysiłków fizycznych.

Powikłania – co robimy, aby ich uniknąć

Wykonanie każdego zabiegu związane jest z ryzykiem pewnych powikłań. Nie istnieje szpital, który mógłby zagwarantować chorym wolny od nich przebieg leczenia. Należy natomiast, pamiętając o istnieniu powikłań, podjąć wszelkie działania zmniejszające ryzyko ich wystąpienia. Poniżej przedstawiamy, co robimy my i co możecie zrobić Państwo dla prawidłowego przebiegu leczenia.

więcej artykułów