Przepukliny

/Przepukliny

Rodzaje znieczuleń

W leczeniu przepuklin wykorzystuje się trzy rodzaje znieczuleń: miejscowe, przewodowe i ogólne. Wybór znieczulenia zależy od rodzaju przepukliny i stanu [...]

2017/02/24|

Technika Rutkowa

W operacjach tych wykorzystujemy technikę Rutkowa. Używa się tutaj fragmentu siatki o kształcie, który można porównać do parasolki. Za pomocą [...]

2017/02/24|

Technika Rene Stoppa

Przepukliny pooperacyjne W operacjach tych wykorzystujemy technikę, którą stworzył francuski chirurg profesor Rene Stoppa. Jest to metoda dobrze sprawdzona, pozwala [...]

2017/02/24|

Operacje

Rodzaj operacji przepukliny pępkowej i przepukliny w kresie białej zależy tutaj od rozmiaru przepukliny. W przypadku przepuklin niewielkich wystarczające jest [...]

2017/02/24|

Technika Lichtensteina

W operacjach tych posługujemy się techniką Lichtensteina. Technika ta powstała w USA w 1984 roku, stopniowo udoskonalano ją do roku [...]

2017/02/24|

Przyjęcie, pobyt i wypis z oddziału

Przyjęcie pacjenta do szpitala następuje zwykle rano w dniu planowanego zabiegu. Konieczne jest zgłoszenie się na czczo, w dniu poprzedzającym przyjęcie prosimy o spożycie wczesnej, lekkiej kolacji. Osoby leczone przewlekle zostaną w trakcie wcześniejszej konsultacji poinformowane o tym, jakie leki przyjąć.

2017/02/21|

Rekonwalescencja i gojenie rany

Większość chorych po operacji żylaków kończyn dolnych jest w stanie powrócić do zajęć dnia codziennego w ciągu 3-7 dni. Nieco dłuższy może być okres rekonwalescencji po operacji Babcocka. Wszystkich chorych zachęcamy do możliwie szybkiego powrotu do czynności życia codziennego, których wykonywanie nie powoduje dolegliwości, z wyłączeniem oczywiście dużych wysiłków fizycznych.

2017/02/21|

Powikłania – co robimy, aby ich uniknąć

Wykonanie każdego zabiegu związane jest z ryzykiem pewnych powikłań. Nie istnieje szpital, który mógłby zagwarantować chorym wolny od nich przebieg leczenia. Należy natomiast, pamiętając o istnieniu powikłań, podjąć wszelkie działania zmniejszające ryzyko ich wystąpienia. Poniżej przedstawiamy, co robimy my i co możecie zrobić Państwo dla prawidłowego przebiegu leczenia.

2017/02/21|

Definicja i rodzaje przepuklin

Przepuklinę najprościej określić można jako pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi stanowiących granicę jamy brzusznej. Przez to pęknięcie, określane jako wrota przepukliny, jelita otoczone workiem przepuklinowym wydostają się pod skórę. Powstaje w ten sposób charakterystyczna dla przepukliny, wyczuwalna wypukłość.

2017/02/21|

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Zabieg operacyjny jest jedynym skutecznym leczeniem wszelkiego rodzaju przepuklin. Przed jego wykonaniem konieczna jest jednak ocena ryzyka związanego z samym zabiegiem i zastosowanym znieczuleniem. Jest to problem szczególnie istotny u osób starszych , u których częściej występują choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego czy nerwowego.

2017/02/21|